23 oct. 2016

Domingo 30 de Ordinario C


 PRIMEIRA Eclo 35, 15b-17. 20-22a (gr. 12-14. 16-18)
A oración do humilde trastasará as nubes
PROCLAMACIÓN DA PALBRA RECOLLIDA NO LIBRO DO ECLESIÁSTICO

 15Deus é un Deus xusto
e non ten preferencias de persoa;
16non tomará parte contra o pobre
mais presta oídos ás demandas do asoballado,
17non refuga os saloucos do orfo
nin da viúva que repite o seu laio

20Semellante laio acada o seu favor,
o seu berro chega ata as nubes.

21O grito do pobre traspón as nubes,
non apousa ata chegar á meta,
non cede ata que Deus o atende
e que o xuíz veraz faga xustiza;
22tampouco Deus a retardaráSALMO RESPONSORIAL Sal 33, 2-3. 17-18. 1-9 e 23
R/ (7a): Clamou o pobre e Deus escoitouno

 2Eu bendigo ó Señor en todo instante,
teño sempre na boca a súa louvanza;
3gloríome no Señor,
e os humildes alégranse, ó escoitalo.

17mais o Señor mira con enfado ós malvados,
para borrar da terra a súa memoria.
18Claman aqueles, e o Señor escoita,
líbraos de tódalas angustias.

 19O Señor está preto do aflixido,
salva ó asoballado.
23O Señor redime os seus servos:
non será castigado quen a El se acolle.SEGUNDA 2 Tim 4, 6-8. 16-18
Finalmente daráseme a coroa de xustiza
PROCLAMACIÓN DA PALBRA RECOLLIDA NA SEGUNDA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO A TIMOTEO

 Benquerido irmán:

A min xa me falta pouco para derrama-lo meu sangue, e o meu pasamento está a chegar.
7Combatín unha loita brillante, rematei a miña carreira, gardei a fe. 8O que me resta é a
coroa da xustiza que me está reservada. E o Señor, que é xuíz xusto, hama entregar aquel
Día. E non só a min senón a tódolos que arelan a súa Vinda gloriosa.

16Na miña primeira defensa non me asistiu ninguén, todos me deixaron. ¡Que Deus llelo
perdoe! 17Pero o Señor asistiume e deume forza para que eu rematase a predicación e
tódalas nacións a escoitaran. E libroume da boca do león. 18O Señor hame librar de toda
obra perversa e hame manter vivo para o seu Reino celestial. Sexa para El a gloria polos
séculos dos séculos. Amén. ALELUIA 2 Cor 5, 19:
Deus, en Cristo, reconcilia ó mundo consigo,
e deunos a nós unha palabra de reconciliación


EVANXEO Lc 18, 9-14
Baixou o publicano xustificado para a súa casa ó contrario que o fariseo
 PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS

 9Xesús propuxo esta parábola dirixíndose a uns que estaban moi seguros de si mesmos,
créndose perfectos e desprezando os demais:

10-Dous homes subiron ó templo a orar; un era fariseo e outro recadador de impostos.

11O fariseo, de pé, oraba para os seus adentros deste xeito: "Meu Deus, douche gracias
porque non son coma os demais: ladrón, inxusto e adúltero; nin coma ese recadador.
12Gardo o xexún dúas veces por semana e pago o dezmo de todo canto gaño".

13O recadador, en troques, manténdose a distancia, non se atrevía nin a levanta-los ollos ó
ceo, senón que petando no peito dicía: "Meu Deus, ten compaixón de min, que son un
pecador".

14Asegúrovos que este baixou reconciliado con Deus para a súa casa e, en cambio, o outro
non. Porque a todo o que se teña por moito rebaixarano e a todo o que se rebaixe
enaltecerano.


CANTO GOZOSO
*     ENTRADA: Que ledos hoxe estamos 
*     LECTURAS: Escoita ao Señor
*     OFERTORIO: Eu soñei 
*     COMUÑÓN: Ide e pregoade TVG:


Ficha e Lectio - Domingo 30 ORD C
LECTIO: 
DOMINGO XXX T. O. 
(Ano C: 23 de outubro de 2016)

            Outra fermosa parábola de Xesús a de hoxe, unha vez máis referida por Lucas e só Lucas, o infatigábel compañeiro do apóstolo Paulo. Graciñas, pois, de novo a Lucas por este galano que nos fai para entendermos como ha ser o noso comportamento con Deus, o noso falar con el e mailo noso desafogar o noso corazón con el.
            No anterior domingo expúñanos Lucas a parábola daquela teimuda muller que acadou que o xuíz inxusto se erguese por fin do leito para lle facer xustiza, pretendendo con iso Xesús pór ante nós de relevo, como nos dicía Lucas, “a necesidade de orar sempre, sen cansar”. Hoxe o tema é o modo como deberiamos dirixirnos ó noso Pai Deus cando oramos, cando falamos con El.
            O fondo da cuestión é acadar clara conciencia de quen somos nós e de quen é e como é o noso Deus. Xesús descúbrenos a Deus, ben o sabemos, como un Deus-Pai-Nai que nos quere, que nos ten agarimo, que nos leva consigo no colo. Non hai nena ou neno que se sintan máis felices e seguros que cando o pai ou a nai os levan no seu colo. Esa protección amorosa crea nos fillos confianza e fai tamén medrar neles a liberdade.
            Ante este Deus-Pai-Nai, que é amor e poder infinitos, somos durante toda a nosa vida nenos pequenos. Mais isto non nos converte en temerosos, pusilánimes ou apoucados, senón ó revés. É precisamente dese modo como podemos arriscarnos ante as dificultades, loitar por espallar o ben, crear fraternidade e outras moitas cousas boas máis. Por que? Porque ese Deus amoroso está sempre connosco. Ou mellor, porque nós estamos sempre con el, sostidos por el, guiados por el.
            Podemos así entender bastante ben por que Xesús, na parábola de hoxe, non lle ten boa lei ó fariseo no seu modo de proceder. O fariseo, ó se dirixir a Deus, non se comporta con el coma un fillo cun pai-nai que o quere e que o está a soster en todo intre en canto está a facer. O fariseo (ou calquera de nós se nos comportamos ó seu xeito) só se apoia en si mesmo, nos seus presuntos méritos, na súa suposta valía, no seu fiel cumprimento ata das minucias máis pequenas da lei, na súa loada e ben vista competencia nos complicados asuntos das prescricións legais. Diriamos que o fariseo é un convencido de ser un especialista sobre Deus, sobre o que el quere e ordena. Por iso ten el clara conciencia de ser distinto dos demais, de ser máis ca todos eles. É xustamente por iso polo que fachendosamente, desde o interior de si mesmo e nada máis que de si mesmo, lle dá grazas a Deus dicindo: “Douche grazas porque non son coma os demais”. Pois estes, os demais, non son para el máis que a borralla, o lixo do mundo. Eles non fan máis ca contaminar e deshonrar a suprema dignidade de Deus e o modo puro de proceder de xentes sabias e acrisoladamente relixiosas coma el mesmo, o fariseo.
            Como é doado ver, o fariseo (e calquera que se deixe atrapar por este modo de se ver a si mesmo e de ver os demais) está totalmente cego para ver o interior das persoas, o corazón. Tanto para afondar no seu propio corazón coma no do pobre recadador de impostos, que non lonxe del, no mesmo templo, non fai máis ca petar no propio peito, pedíndolle a Deus compaixón polo seu mal comportamento. O contrapunto do fariseo, é dicir, o recadador de impostos non é, oficial ou publicamente, senón un pecador máis dos moitos que hai por aí adiante e ós que o presuntamente especialista en Deus, o fariseo, non se achegará máis ca para tomar renovada conciencia da súa propia grandeza  e da súa diferenza respecto deles.
            Falando de diferenzas, para Xesús hai evidentemente unha gran diferenza entre eles. Só que esa diferenza en Xesús está decididamente a favor do recadador de impostos. Por que? Pola mesma razón pola que a Xesús, é dicir, a aquel do que si podemos dicir que é verdadeiramente especialista en Deus, non lle vai o comportamento do fariseo. Porque o fariseo, na súa relación con Deus, non fai máis ca presentarlle a el, na súa deturpada oración, o seu supostamente meritorio curriculum vitae, a súa presuntamente excelente folla de servizos. O recadador de impostos en cambio non ten nada diso, mais apóiase por iso mesmo no Deus que todo o sostén, no Deus do que sabe e sente que é compasivo e misericordioso.
Resulta que aí está precisamente a cerna, o núcleo, da mensaxe do evanxeo de Lucas: que Deus está por enriba de leis, de normas ou de condenas; Deus é, ante todo, un Deus liberador, non condenador; un Deus que ofrece confianza, amor e compaixón, de maneira especial a aqueles que máis o precisan, é dicir, ós pobres, ós marxinados política, social ou relixiosamente. O recadador de impostos, a pesar do seu cargo ou máis ben precisamente debido a iso, era na sociedade xudía do seu  tempo, un mal visto, un marxinado tanto política como relixiosamente. Por iso as preferencias de Xesús van dirixidas cara a el e non cara ós supostamente máis relixiosos.
Compréndese, neste contexto, tamén ben por que o papa Francisco non fai problema ningún en recoñecerse ante todos como “pecador”, igual có recadador de impostos dos tempos de Xesús. Nunha ampla entrevista que se publicou hai pouco dicía el textualmente: “Eu son un pecador. Esa é a definición máis exacta. E non o digo como unha forma figurativa de falar ou como xénero literario”.
Recoñecérmonos, pois, como pecadores ante Deus e ante os demais significa colocarnos ó lado do recadador de impostos do evanxeo de Lucas, que recibiu os parabéns de Xesús fronte ó fariseo. Porque este recoñecemento de si mesmo como “pecador” é, paradoxalmente, o sinal máis claro de que, ó dicilo e sentilo así de verdade ante Deus e ante os demais, deixamos xa por iso mesmo de selo. Pois ese recoñecemento conmove o corazón do noso Pai-Nai-Deus e nos converte así en xustos, en reconciliadas ou reconciliados con Deus. Así nolo dá a entender claramente a parábola de hoxe ó rematar deste xeito: “Asegúrovos que este (é dicir, o recadador de impostos) baixou reconciliado con Deus para a súa casa e, en cambio, o outro non”.
Ó comezo das habituais eucaristías dicimos todos xuntos: “Eu confésome pecador diante de Deus omnipotente e tamén diante de vós meus irmáns. Pois teño pecado moito, etc...”. Á luz da parábola de hoxe, vemos ben que esa é realmente a mellor maneira de prepararmos o noso corazón para o noso encontro eucarístico con el, co Deus que se rebaixou a si mesmo no seu fillo Xesús, converténdoo así en amigo e irmán de pobres e pecadores.
Finalmente, como hoxe celebramos a “Xornada Mundial da Evanxelización dos Pobos”, lembremos coa nosa oración e o noso compromiso persoal a tantos, elas e eles, que se entregan de por vida a anunciar a boa nova de Xesús a tódolos pobos.

ORACIÓN DOS FIEIS
Preguémoslle de corazón a Deus Pai que nos aprenda a relacionármonos con el tal como el quere, dicindo: APRÉNDENOS, PAI, A ORAR. 
Todos: APRÉNDENOS, PAI, A ORAR.

- Dános, Pai, coñecemento de Ti e de nós mesmos, para acadarmos así humildade de corazón e admiración da túa grandeza infinita.  
Todos: APRÉNDENOS, PAI, A ORAR.
- Axúdanos, Pai, a sabermos estimar e apreciar os desprezados pola sociedade, pero que son por Ti apreciados e queridos. 
Todos: APRÉNDENOS, PAI, A ORAR.
- Concédenos, Pai, saber intuír o corazón das persoas e non o seu moito ou pouco ter e poder. T
odos: APRÉNDENOS, PAI, A ORAR.

Pedímoscho, Pai, por Xesús Cristo noso Señor. AMÉN.
                                                                                       
      Manuel Cabada CastroVER MÁIS:

21 oct. 2016

GUIÓN LITÚRXICO DOMUND 2016

23 DE OUTUBRO - XXX DOMINGO DO TEMPO ORDINARIO


MONICIÓN DE ENTRADA

   Este domingo ten lugar a Xornada Mundial das Misións, o DOMUND, coa lema "Sae da túa terra". A Xornada proponnos o exemplo dos misioneiros e misioneiras, que o deixaron todo para saír da súa terra e ir cara aos que non coñecen a Cristo. Todos e cada un, e a nosa enteira comunidade cristiá, estamos chamados a saír de nós mesmos, a ser o que o papa Francisco chama "unha Igrexa en saída". A celebración da misa do domingo é o maior acicate para espertar a nosa fe e o noso amor, e facer que non se aletargue a nosa vida cristiá, senón que sexa misioneira. Acollamos con espírito humilde a Palabra de Deus e a eucaristía, para que con alegría salgamos ao encontro de todos os nosos irmáns.


SUXESTIÓNS PARA A HOMILÍA

   No Evanxeo de hoxe, Xesús preséntanos dous modelos de oración: un é o da persoa segura de si mesma, que dá grazas a deus, pero que non sente necesitada do seu misericordia; o outro é a oración de quen, ante Deus, sábese indigno e necesitado de perdón e misericordia. Xesús conclúe lapidariamente: "Este baixou á súa casa xustificado, e aquel non". E é que Deus é un Pai que nos ama sempre e incondicionalmente, e ante El o que somos está patente: de nada serve autoxustificarnos. A oración ábrenos a Deus desde a realidade da nosa existencia; se acollemos a súa misericordia, El mesmo perdóanos e renova a nosa vida, El nos xustifica. Xa o Antigo Testamento falaba do valor que a oración do pobre ten aos ollos de Deus (primeira lectura e salmo). Na segunda lectura san Paulo expresa a súa confianza ante Deus: compara a súa vida cunha competición deportiva e espera "non dos seus méritos, senón de Deus, xuíz xusto" o premio aos seus traballos. Porque Deus non se contenta con ser quen nos xustifica, senón que, ademais, nos fain partícipes da súa obra de salvación e recompensa sobradamente "co cento por un" a quen inviste a súa vida ao servizo do Evanxeo en favor dos seus irmáns.

   A Xornada Mundial das Misións deste ano ten como lema "Sae da túa terra", e a liturxia de hoxe fálanos da actitude elemental e imprescindible: deixar de mirarnos a nós mesmos e mirar a necesidade dos demais. A oración que Deus escoita é a do humilde que proclama coa súa vida e a súa palabra a misericordia do Señor. Recoñecer a nosa pobreza e a grandeza da obra de Deus -como o fixo a Virxe María- é a forma máis sinxela de ser misioneiro. Neste ano Xubilar da Misericordia, lémbranolo tamén o Papa na súa Mensaxe para a Xornada, que ten por título "Igrexa misioneira, testemuña de misericordia". Hai un vínculo esencial entre misericordia e misión, e a misericordia esixe a humildade do corazón. Modelo de "cristián en saída" e de "Igrexa en saída" son os misioneiros e misioneiras, que esparcen a semente da Boa Noticia polo mundo enteiro. Eles deixaron a súa terra para porse ao servizo do Evanxeo e da Igrexa. Certamente trátase dunha vocación específica, aínda que este feito non debe opacar a realidade de que todo cristián está chamado a saír da súa terra, en canto esta representa o arraigamento no coñecido, as seguridades humanas, a autojustificación persoal, a comodidade, a rutina... A oración humilde, á vez que nos fai confiar na misericordia de Deus, convértenos tamén en mensaxeiros dela, desarráiganos  e fainos valerosos para anunciar esa misericordia do Señor aos demais. Que sexa este o froito da celebración eucarística que nos reuniu!


ORACIÓN DOS FIEIS

Deus escoita a oración que se lle dirixe con espírito humilde; animados polo Espírito Santo, confiadamente pedímoslle: 

Pola Igrexa, para que toda ela sexa testemuña de misericordia.
Roguemos ao Señor. 

Polo Papa e os bispos, para que axuden a todos os fieis a ser "Igrexa en saída".
Roguemos ao Señor. 

Por todos os cristiáns, para que a nosa oración humilde nos axude a ser anunciadores da misericordia de Deus.
Roguemos ao Señor. 

Polo froito do Ano Xubilar da Misericordia, para que faga á Igrexa máis capaz de levar o Evanxeo a todos os homes e pobos.
Roguemos ao Señor. 

Polas persoas que sofren, para que vexan en quen lles axudan o rostro da misericordia de Deus.
Roguemos ao Señor. 

Polos misioneiros e misioneiras en todo o mundo, para que sigan saíndo coa alegría da misericordia ao encontro dos demais.
Roguemos ao Señor.

Por nós, para que deixemos a nosa comodidade e salgamos ás periferias existenciais que agardan o anuncio do Evanxeo.
Roguemos ao Señor. 


Escoita, Pai de misericordia, a oración humilde dos teus fillos, que puxeron a súa confianza só en Ti. Por Xesucristo, o noso Señor.Juan Martínez Sáez, fmvd. Colaborador das OMP

18 oct. 2016

VIXILIA "SAE DA TÚA TERRA" DOMUND 2016

«O lema deste ano é unha chamada a cada cristián
a saír da súa realidade e levar a luz do Evanxeo
alí onde se necesite ver o rostro de Cristo».


1. Canto inicial


2. Monición inicial
 Nesta Xornada Mundial das Misións que imos celebrar, o Papa convídanos a seguir profundando na misericordia de Deus Pai e a vivir con fidelidade a mensaxe do Evanxeo. O lema deste ano é Sae da túa terra; é unha chamada a cada cristián e cada comunidade a saír da súa propia realidade e levar a luz do Evanxeo alí onde os homes e mulleres do noso tempo necesiten ver o rostro de Cristo.
O mundo necesita de persoas que, atopándose con Cristo Salvador, axuden a outros a realizar esta mesma experiencia. Esta é a misión de todo cristián, e en especial a daqueles que foron chamados polo Señor a entregar a súa vida polos máis abandonados.
Que nesta vixilia deixémonos levar polo Espírito Santo, que nos guía e impulsa a saír de nós mesmos e da nosa terra; e oremos tamén dunha maneira especial pedindo ao Dono da mies que envíe traballadores ao seu mies.

3. Lectura: Xén 12,1-3.
O Señor díxolle a Abram:  ‑"Vaite da túa terra, da túa patria, do teu clan,  á terra que eu che mostrarei.
Eu farei de ti un pobo grande, bendicireite e dareiche un nome de sona, que será exemplo de bendición.
Bendicirei a quen te bendiga, maldicirei a quen te maldiga.


4. Reflexión
Lese o parágrafo n. 2 da Mensaxe para a Xornada Mundial das Misións 2016 do papa Francisco:

A misericordia fai que o corazón do Pai senta unha profunda alegría cada vez que atopa a unha criatura humana; desde o principio, el diríxese tamén con amor ás máis fráxiles, porque a súa grandeza e a súa poder ponse de manifesto precisamente na súa capacidade de identificarse cos pequenos, os descartados, os oprimidos (cf. Dt 4,31; Sal 86,15; 103,8; 111,4). El é o Deus bondadoso, atento, fiel; achégase a quen pasa necesidade para estar preto de todos, especialmente dos pobres; implícase con tenrura na realidade humana do mesmo xeito que o faría un pai e unha nai cos seus fillos (cf. Xr 31,20). O termo usado pola Biblia para referirse á misericordia remite ao seo materno: é dicir, ao amor dunha nai aos seus fillos, eses fillos que sempre amará, en calquera circunstancia e pase o que pase, porque son o froito do seu ventre. Este é tamén un aspecto esencial do amor que Deus ten a todos os seus fillos, especialmente aos membros do pobo que procreou e que quere criar e educar: nas súas entrañas, conmóvese e estremécese de compaixón ante a súa fraxilidade e infidelidade (cf. Os 11,8). E, con todo, el é misericordioso con todos, ama a todos os pobos e é cariñoso con todas as criaturas (cf. Sal 144.8-9).


5. Canto:
Sede sal, sede luz (Lydia Sánchez) 6. Signo
Preséntanse diferentes ámbitos aos que sentimos urxidos a acudir. En cada intención
ofrécese unha vela -que pode ser colocada diante do Santísimo-, como signo de que
queremos  levar a luz do Evanxeo a cada unha destas realidades, e, mentres, cántase
"Ide e pregoade" (de Odilo González). 

            


Como introdución ao signo, lese:
Abrahán recibiu o mandato do Señor de saír da súa terra, da súa patria, para ir cara á
terra prometida. Nós, do mesmo xeito que Abrahán, tamén somos chamados a saír da nosa
terra para ir ao encontro dos irmáns; eles son a terra onde Deus cumpre a súa promesa.
Queremos presentar agora diferentes realidades e, mentres tanto, preguntarnos: cara a que
terra saímos...

Saímos cara á terra dos pobres, os encarcerados, os marxinados. Que sempre recoñezamos o rostro de Cristo nos máis necesitados. (Canto).

Saímos cara á terra das familias. Que acudamos sempre en axuda e defensa da familia, especialmente daquelas que máis o necesitan. (Canto).

Saímos cara á terra dos mozos que non coñecen a Cristo. Que sempre nos atopemos dispostos a transmitirlles a mensaxe do Evanxeo e ao mesmo Señor. (Canto).

Saímos cara á terra da educación e a cultura. Que esteamos sempre prestos para anunciar con valentía os valores do Evanxeo na vida pública. (Canto).

Saímos cara á terra dos enfermos e anciáns. Que mostremos sempre a nosa proximidade e amor para con eles en obras concretas de misericordia. (Canto).

Saímos cara á terra das persoas e pobos que nunca escoitaron falar do Señor. Que en todo o mundo deamos sempre testemuño do amor de Deus a todos os que teñen sede da súa Palabra. (Canto).


7. Noso Pai


8. Oración Final
Pai misericordioso, ti queres que todos os homes sálvense e cheguen ao coñecemento
da verdade; mira a abundante colleita e envía novos operarios, para que sexa predicado
o Evanxeo a toda criatura, e o teu pobo, congregado pola Palabra de vida e sostido
pola graza dos sacramentos, avance polo camiño da salvación e do amor. Polo
noso Señor Xesucristo, o teu Fillo, que vive e raíña contigo na unidade do Espírito Santo,9. Bendición co Santísimo, reserva e canto17 oct. 2016

DOMUND 2016

Que é o DOMUND?


O Domingo Mundial das Misións é o día en que toda a Igrexa universal reza pola actividade evanxelizadora dos misioneiros e misioneiras, e colabora economicamente con eles no seu labor, especialmente entre os máis pobres e necesitados.

Por que o DOMUND?

O 37% da Igrexa católica constitúeno territorios de misión, un total de 1.100 circunscricións eclesiásticas que dependen da axuda persoal de misioneiros e misioneiras e da colaboración económica doutras Igrexas para realizar o seu labor.

Para que o DOMUND?

Cos donativos subvenciónase o sostemento dos misioneiros e os seus colaboradores. Tamén se atenden outras necesidades especiais: construción de igrexas e capelas, formación cristiá, compra de vehículos..., ademais de desenvolver proxectos sociais, educativos e sanitarios.

Como se distribúe o diñeiro do DOMUND?

A Asemblea Plenaria dos Directores Nacionais das Obras Misionales Pontificias, que se celebra cada ano en Roma, distribúe equitativamente entre as solicitudes presentadas polos misioneiros a totalidade das achegas chegadas de todo o mundo. Por iso pídese a colaboración co DOMUND sen facer referencia a proxectos concretos.

Como colaboran os fieis?

Cun donativo na Xornada, facéndose socio cunha cota, contratando o cartón VISA-DOMUND ou facendo beneficiario en testamentos e legados ao Domund.

Chega aos misioneiros todo o diñeiro?

O donativo que cada fiel entrega para as misións é recolleito na Dirección Nacional de OMP e enviado aos territorios de misión, salvo unha mínima porcentaxe para gastos de administración.

Atenden os misioneiros situacións de emerxencia?

Ante catástrofes naturais ou bélicas, os misioneiros canalizan a axuda de organizacións sociais e dedícanse a atender aos damnificados. O DOMUND colabora con eles principalmente para que poidan permanecer na misión tras esas situacións de especial emerxencia humanitaria.

Que é a obra da propagación da Fe e cando naceu?

A Obra Pontificia da Propagación da fe é unha institución universal da Igrexa de cooperación coas misións a través da oración, o sacrificio, a promoción das vocacións misioneiras e a cooperación económica e material dos cristiáns de todo o mundo.

Esta Obra naceu en Lyon, Francia, en 1822, por iniciativa da moza Paulina Jaricot. Comezou implicando aos traballadores locais para que apoiasen as misións cunha pequena esmola cada semana. Un século despois, establecida xa a Obra en case todos os países do mundo, o Papa Pío XI converteuna na canle oficial de toda a Igrexa católica para axudar espiritual e economicamente á actividade misioneira da Igrexa.

Cando se celebra esta xornada?

 A actividade de cooperación espiritual e material desta Obra é permanente durante todo o ano, pero alcanza especial significación durante o chamado "Outubro misioneiro". O día do DOMUND é o centro da celebración misioneira.

Cales son os seus principais fins?

1. Iniciar aos fieis na "contemplación" do rostro de Deus, no que se reflicten os rostros dos máis pobres e necesitados.
2. Promover entre os fieis unha sensibilidade e predilección cara aos que, aínda sen sabelo, buscan coñecer e ver a Xesús.
3. Participar nas actividades organizadas polas comunidades eclesiais con motivo da celebración do DOMUND.
4. Colaborar cunha xenerosa achega económica para atender as necesidades materiais dos misioneiros e das misións.
5. Intensificar a oración e o sacrificio polas vocacións misioneiras de sacerdotes, relixiosos e relixiosas, e laicos.16 oct. 2016

Mentres Moisés levantaba a man, vencía Israel - Ex 17, 8-13

Domingo 29 do Tpo.Ordinario - ciclo C


QUE A NOSA FE ANHELE A TÚA SALVACIÓN

Señor, que a nosa fe anhele a túa salvación!
Cuantos irmáns nosos abren os ollos
en busca da felicidade e atópase sen horizonte:
porque a fame pecha todos os horizontes,
porque a incultura pecha todos os horizontes,
porque a soidade e o desamor pechan todos os horizontes,?
e porque sen Deus non hai horizonte posible.

Señor, que a nosa caridade procree a salvación!
Señor, ensínanos a non amarnos a nós mesmos,
a non contentarnos con amar aos nosos,
con amar aos que nos aman.
Señor, ensínanos a pensar tamén nos demais,
a amar aos que non son amados.
Señor, que nos desbasta como propio a dor do amigo.

Señor, que a nosa misión sexa facer dos homes fillos de Deus!
Hai persoas e familias,
que, lonxe e preto de nós,
morren de fame, de soidade e de tristeza.
E ninguén merece morrer de fame,
ninguén merece morrer de frío,
ninguén merece sufrir por causa do noso egoísmo.

Señor, que a nosa fe se traduza en obras de salvación
Que se faga realidade o pan que compartimos na Eucaristía,
ese pan que se parte e repártese.
Non permitas, Señor, que sexamos felices a soas.
Axúdanos a transformar, con amor e con tenrura,
este mundo que esquece aos máis necesitados,
nun mundo de irmáns.

PAI, MÓSTRANOS A XESÚS,
ese Jesús que ten rostro de irmán necesitado e pobre!
PAI, MÓSTRANOS A XESÚS,
para que a nosa fe tradúzase en obras de salvación!
PAI, MÓSTRANOS A XESÚS,
e ten compaixón de nós que somos pecadores!


Isidro Lozano

Perfecto sexa ou home de Deus, idóneo para calquera obra boa - 2 Tim 3, 14 -- 4, 2

Domingo 29 do Tpo.Ordinario - ciclo C


AO DESCUBERTO

Ofrézoche, hoxe, o que son e teño:
a miña vida, o meu corpo e todos os meus soños,
as miñas penas e as miñas dúbidas, o meu firme empeño,
a miña esperanza de ser envolvida en medos;
a miña dor porque ás veces quero e non podo;
e o meu pudor porque outras podo e négome.

O meu espírito rebelde e canto intúo;
o meu indómito carácter, o meu necio orgullo;
o meu tormento ao non conseguir o que quero,
a miña rabia de persoa discriminada,
no teu nome, polo foro eclesial
que á túa Palabra ten amordazada.

Aquí estou como sabes e podo,
co silencio ás miñas demandas diarias,
a broma dos que mandan,
a xustiza que nunca chega a tempo
e o reseco na miña garganta que clama,
como a protagonista da túa parábola.

Ás veces debátome, soa comigo,
por calar o que debo dicir a berros,
por non calar a tempo cousas que digo;
e outras me encaro con todos e Contigo
polo fácil que esquecemos o que somos:
irmáns feitos polo teu sopro e man.

Xunto á desazón, pola miña impotencia,
eu ofrézoche, Señor, a miña tenrura e os meus bicos,
o máis claro, fresco e gratuíto que teño;
e tamén ofrézoche o meu gozo,
pois a inercia nunca foi a miña compañeira
nin me impediu nadar corrente arriba.

Abrigando esperanzas ?din que tolas?
espero, e o que espero son tantas cousas,
que ás veces me pregunto se é ousadía
o seguir hoxe soñando coa utopía
que anunciaches coa túa vinda a esta terra,
e se o meu colo poderá acoller as túas sorpresas.

Pero, na miña debilidade e dúbidas, alíviame, Señor,
que me queiras así antes que desilusionada ou morna.Florentino Ulibarri